Metallitöötlemis-ja torujuhtme elementide tootmise seadmed